Polityka „cookies”

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
możliwości logowania do serwisu;
utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies
Korzystanie ze strony
internetowej https://alltax.waw.pl/ oznacza akceptację
poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez
Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii
pojawiających się na stronie internetowej https://alltax.waw.pl/
Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej
Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z
Administratorem poprzez adres e-mail sylwia@alltax.waw.pl

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na
stronie hhttps://alltax.waw.pl/nie będą w jakikolwiek sposób
udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje
znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być
rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym
prawie czy tez rozwój Strony.

§2
DEFINICJE

„Administrator” –

AllTAX
Mobilne biuro rachunkowe
siedziba:
Międzyborska 50/94
04-041 Warszawa
oddział:
Hotelowa 8/19
05-070 Sulejówek

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z
niej.

„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod

§3
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą
formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w
celach na jakie wskazują dane formularze.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami
komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania
newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji
marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych
przez Administratora.

4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści
jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania
ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym
czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy
mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia
jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.

5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu
podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.

6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez
czas nieokreślony.

7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie
mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez
Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich
przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora,
w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania
zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec

przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz
sprzeciw wobec profilowania w tym celu.

9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron
internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub
w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści
przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do
zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do
osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z
należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami
wewnętrznymi Administratora.

12. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie
powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje
samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako
„UODO”).

13. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w
celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych
przez Użytkownika stanowią:

 udzielona przez Użytkownika zgoda
 wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności
marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4
FORMULARZE

Administrator stosuje rodzaje formularzy w ramach Strony:

1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do
Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Zbiory zostały zgłoszone do rejestracji w biurze GIODO.

§5
TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania
podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.
Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania
działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do
przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na
bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

2. W celu korzystania ze strony internetowej https://alltax.waw.pl/
niezbędne jest posiadanie:

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§6

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści
zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich
podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw
autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na

kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego
wyraźnej, uprzedniej zgody.

§7

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze
Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i
zawartości;

5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych
przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np.
w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom
treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies
mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Strony.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi,
które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony
www.wszystkoociasteczkach.pl.

Informacje o usługach przedstawione na stronie
https://alltax.waw.pl/ obowiązują od 14 maja 2018 r.