Oferta

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
– prowadzenie ksiąg handlowych
– dekretowanie dokumentów
– sprawdzanie poprawności dokumentacji
– kontrola zapisów na kontach
– prowadzenie wszelkich niezbędnych ewidencji
– obliczanie podatków dochodowych (CIT), VAT i innych
– wysyłanie JPK i innych dokumentów elektronicznych


UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ
– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
– sprawdzanie poprawności dokumentacji
– wyliczanie podatków dochodowych (PIT,PPE), VAT i innych
– prowadzenie wszelkich niezbędnych ewidencji
– wysyłanie JPK i innych dokumentów elektronicznych


KADRY I PŁACE
– prowadzenie akt osobowych
– prowadzenie dokumentacji do umów cywilnoprawnych
– rejestracja pracowników do ZUS
– przygotowywanie umów, aneksów i innych dokumentów
– naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, zestawień pozostałych umów
– przygotowanie i wysyłanie deklaracji do ZUS
– przygotowanie deklaracji PFRON


DODATKOWO:
– pomoc przy zakładaniu, likwidacji czy przekształceniu działalności gospodarczych
– pomoc w przygotowaniu dokumentów zgłoszeniowych do urzędu skarbowego, ZUS i innych
– konsultacje księgowe i podatkowe
– współpraca z doradcą